Salamijada 2007

salami07

Tretja gasilska salamarjada 2007

Salame za gasilska vozila

Gasilska salamijada, ki jo je konec tedna v vaškem gasilskem domu pripravilo PGD Palčje, postaja tradicionalna, število tekmujočih domačih salam pa iz leta v leto večje.

Večja konkurenca pa kljub neugodnim naravnim danostim (pogoste burje) prinaša boljšo kakovost, h kateri poleg dobrega mesa, pravilne izdelave in sušenja pripomorejo tudi strokovna ocena in napotki komisije.

Letošnja je najboljšo izbirala med 32 salamami, ki so jih prispevali gasilci, lovci in kmetje iz pivške in ilirskobistriške občine, ena je prišla celo iz Hrvaške. Primeren videz, okus, vonj, kompaktnost, dozorelost in senzoričnost, na osnovi katerih so po besedah člana komisije Edvarda Štavarja salame ocenjevali, so zmago prinesli Aleksandru Ziccardiju iz Knežaka.

Drugo mesto je zasedel Marjan Ovcin, tretje pa Ljubo Kapelj. Izkupiček salamijade, na kateri so lahko salame pokušali tudi gostje, bo gasilsko društvo namenilo za nabavo manjkajoče gasilske opreme.

salami07