Palško jezero

Severno od vasi je obsežna kotanja z naravnim, nasutim dnom, ki je v gladini bližnje Pivške doline. Kotanjo, ki je dolga kilometer in pol in široka pol kilometra, obdajajo na severni in vzhodni strani vzpetine; Jezerščak (606m), Špiček (799m) in Škrnjak (782m). Najlažji prehodi in kotanje so na zahodni strani v smer proti Pivki na višini 560 do 570m. Ob vsakem večjem dežju se kotanja napolni z vodo, ako nastane največje kraško jezero na Zgornji Pivki. Ob močnem jesenskem deževju leta 2000, je jezero doseglo površino več kot 1,9 km2. Palško jezero je od struge Pivke je oddaljeno 2 km proti vzhodu. Najnižja točka Palškega jezera je na nadmorski višini 542,3 m. Ob srednjem vodostaju (555 m) znaša njegova površina nekaj več kot 1 km2. Tedaj je v globeli okrog 7 milijonov m3 vode. Kadar se vodna gladina dvigne nad 552 m, dobi jezero dva zaliva, imenovana Njive in Ždink. Sredi med njima se dviga hrib Jezerščak. Vodo jezero v glavnem dobiva iz prevotljenega podzemnega krasa ob vznožju Javornikov, ob upadanju pa oskrbuje z vodo nekoliko nižje Petelinjsko jezero.

Foto: Martin Česnik