Kamniti križ

Kamniti križ

Dragocena kulturna in krajinska dediščina pivške doline so tudi kamniti križi. Znamenja posvečena Kristusu, ki ponavadi stojijo na začetku ali na sredi vasi, ob cestah in poteh, najraje na križpotjih, včasih sredi polja.

Tudi v Palčju, na sredi vasi, stoji kamniti križ.

Prvi podstavek križa je masiven in spredaj stopničasto oblikovan, drugi, manjši pa ima obliko strme prisekane piramide s posnetimi stranskimi in gornjimi robovi. Na njem je nizek steber, ki se močno oži navzgor in nosi visok profiliran kapitel ter križ s tremi trilistno zaključenimi kraki (brez stranskih listov na deblu). Na njem je kovinski Križani, nad njima pa napis: IN / RI. Na kapitelu je letnica 1925 v okrasni kartuši.

Ves križ je iz sivega enotnega apnenca. Višina križa: prvi podstavek – 60 cm, drugi podstavek – 51 cm; steber – 110 cm, kapitel – 53 cm, križ – 85 cm.

Kamnosek Anton Smrdel je bil začetnik veje Mavtgarjevih, ki še nadaljuje s kamnoseško obrtjo na Kalu št. 16. Hišno ime so dobili po Antonovi ženi, ki se je pisala Mavtinger. Anton je 1911. leta dobil “koncesijo za izvrševanje kamnoseškega obrta v občini Šmihel in v vseh občinah il. bistriškega sodnega okraja”. Dvakrat je šel v severno Ameriko, da je zaslužil za zidavo hiše (vdrugič se je vrnil od tam po koncu prve svetovne vojne). Portal in okenske okvirje za hišo je sklesal sam. Delal je zvečine okvirje za vrata in okna, oklepe za ognjišča in stopnice iz domačega sivega apnenca, predvsem za vasi na Gornji Pivki. Okna je nazadnje delal za Špilarja v Palčju. Takrat, 1925. leta, je sklesal tudi gornji križ za Palčje, ki je nadomestil starega razbitega, na katerem je menda bila – po pripovedovanju njegovega lani umrlega sina Franca, ki je bil prav tako kamnosek – podoba palškega patrona sv. Miklavža. Kamen zanj je tudi sam skopal nekje nad Kalom. 1937. leta je bil na povratku od maše zavratno umorjen.

S kamnoseštvom sta se poleg sina Franca na Kalu ukvarjala še sinova Tone in Jože, ki sta se odselila v Ljubljano. (Vir: B. Premrl)