Salamijada 2006

salam06

SALAMIJADA V PALČJU POSTAJA TRADICIONALNA PRIREDITEV

PALČJE – 18. marca je Prostovoljno gasilsko društvo Palčje v prostorih gasilskega doma organiziralo že drugič zapored  salamijado. Poudariti je potrebno, da je bilo tekmovanje odprto za vse izdelovalce salam in ne le za člane gasilskih društev.  Pred začetkom tekmovanja je predsednik PGD Palčje Alfred Šalamun pozdravil sodelujoče in goste ter predstavil  ocenjevalno komisijo,  katere člani so bili Edvard Štavar, Stanko Kaluža in Bernarda Dujc. Z veseljem je ugotovil, da je tekmovalcev veliko več kot prejšnje leto.

Predsednik komisije je bil Edvard Štavar , ki je tekmovalcem znan kot direktor Postojnskih mesnin. Salame so ocenjevali po štirih kriterijih. Najprej  so  ugotavljali zunanji videz. Pri tem so upoštevali obliko in barvo izdelka, vsebnost žlahtnih in nežlahtnih plesni ter kristalov, in prileganje ter lastnosti ovoja. Ob prerezu izdelka so si najprej ogledali strukturo mesne mase, saj je za dobro salamo pomembno tudi razmerje med mesom in slanino, kompaktnost mesne mase na prerezu, barvo in stopnjo osušenosti. Pri vonju so upoštevali izrazitost salamam pripadajočega značilnega vonja, prisotnost salamam nelastnih vonjav, žaltavost, prezačinjenost in primernost razpoznavnosti posameznih vonjav. Seveda pa je pri salamah zelo pomemben okus. Pri tem so upoštevali izrazitost salamam pripadajočega značilnega okusa, prisotnost salamam neznačilnih okusov, stopnjo harmonije med elementi, ki tvorijo aromo in okus ter rigidnost oziroma trdnost pri žvečenju. Vsak kriterij je bil ocenjen z oceno od 1 do 5.

Pred pričetkom ocenjevanja so bili vsi udeleženci in obiskovalci deležni bograča in vina. Dobro  je bilo poskrbljeno  tudi za tiste, ki niso ljubitelji alkohola. Med salamijado so vsi navzoči lahko poizkušali salame in se pogovarjali o njihovi kvaliteti.

salam06

Prvo mesto je s svojo salamo zasedel  Aleksander Zikardi član LD Trnovo, drugo Franc Smrdel iz PGD Palčje in tretje član LD Tabor Franc Žužek.  Prvi trije so prejeli pokale in praktične nagrade, ki so jih prispevali sponzorji.  Posebno nagrado za najboljšo gasilsko  salamo je prejelo PGD Palčje. Vsi ostali udeleženci tekmovanja so za sodelovanje prejeli tolažilne nagrade.

Za popestritev tekmovanja so za goste in tekmovalce pripravili več zanimivih igric.

Po tekmovanju je bila licitacija salam. Izkupiček bodo organizatorji namenili nabavi gasilske opreme.