Stojan Spetič

jezero_001

Fotografije Stojana Spetiča, fotografa iz Knežaka.

jezero_001

Ob otvoritvi samostojne fotografske razstave “Pivške depresije” je avtor Stojan Spetič napisal naslednje:

“Pivška kotlina je velika depresija med visokimi kraškimi planotami; Nanosom, Hrušico, Javornikom, Snežnikom in flišnim povodjem reke Reke. Večina kotanj Pivških jezer so vrtačam podobne koncentrične depresije z velikim uravnanim dnom in ostrim pregibom med dnom in pobočji. Nič takega torej, na kar vas je mogoče navedel naslov fotografske razstave.

Če so štirje letni časi bogastvo v smislu pestrosti doživljanja in dojemanja narave, je to bogastvo na jezerih še večje! Vsak letni čas se nam pokaže tudi v podobi suhe kraške pokrajine, ki pa se po vsakem malo večjem deževju spremeni v poplavno polje. Prej suhe kotanje s spremenijo v jezera. Če imamo srečo, lahko pozimi doživimo tudi zamrznitev vodne površine, odtekanje vode pa povzroči prave skulpture. Lomljenje ledu ob tem pojavu pa je doživetje posebne vrste. Jezera so zaradi svoje odmaknjenosti od glavnih prometnic tiha in mirna. Naj tako ostanejo!

Doma sem na Zgornji Pivki, na enem od biserov, ki tvorijo ogrlico lepot Slovenije. Od ustanovitve Foto klub-a Sušec leta 2004 sem tudi član le-tega. Čeprav mi je bilo dano občudovati to krajino že veliko prej, pa pričujoča razstava tvori moj pogled na jezera ravno od leta 2004 do danes.”

Stojan Spetič

 jezero_002

jezero_003

jezero_004

jezero_005

jezero_007

jezero_008

jezero_009

jezero_010

jezero_011

jezero_012

jezero_013

jezero_015

jezero_014

jezero_016

jezero_017